วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ(คุณกรรณิกา คงทรัพย์โสภา) ส่งของมาให้ครับ


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สร้างและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ณ ห้องสมุด


แม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ คราว
ที่ท่านเสด็จเยือนตำบลแม่สามแลบ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านโตแฮ
ทางเราจึงทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติท่านภายในห้องสมุด
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงงานคุณธรรม รีไซเคิลกระดาษเป็นกระดาษสา


ปรับปรุงอาคารให้เป็นสำนักงานแห่งใหม่


น้องหมูหลุม

ห้องสมุด(ต่อ)

มีคำถามชิงรางวัลด้วย

ขอบคุณพี่บอยสนับสนุนหนังสือทุกเดือน

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ท่าน ศน.แวะเียี่ยม นิเทศ

ของฝาก หนามโก้ง ยวมบรรยากาศโดยทั่วไป

ได้แล้วยอดนักอ่านประจำเดือน

ปรับปรุงห้องน้ำให้มิดชิด และใช้งานได้สมบูรณ์ บริเวณห้องอนุบาล
สามเณรวัดบ้านขุน แนะแนวการศึกษา