วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ณ ห้องสมุด


แม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ คราว
ที่ท่านเสด็จเยือนตำบลแม่สามแลบ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านโตแฮ
ทางเราจึงทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติท่านภายในห้องสมุด
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ไม่มีความคิดเห็น: