วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

สานฝันเด็กดอยตามรอยพ่อหลวง 2รูปอีกมากมายที่ Facebook ที่
http://www.facebook.com/album.php?id=100000047824446&aid=53462
กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนให้สิทธิและโอกาสแก่เด็ก

ไม่มีความคิดเห็น: