วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขอบคุณอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม คณะวิจิตรศิลป์ ได้มอบผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับปูนปั้นลายไทย ให้โรงเรียนบ้านซิวาเดอเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนศิลปะ


ขอบคุณ นพดล อยู่พรหมแดน เอื้อเฟื้อเดินทางเอามาให้ถึงบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: