วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

อำลา อาลัย นักเรียนชั้น ม.3

ดอกเอื้องคำบานแล้ว เป็นสัญญาณแห่งเวลาที่หมุนไปครบปีแล้ว
ที่จะมีนักเรียนที่จะได้จบไปจากสถาบันแห่งนี้ ถึงแม้ว่าสถาบัน
แห่งนี้จะไม่ดีไม่เด่น อย่างที่เขาเป็นกัน แต่ก็เป็นสถาบันที่ใช้ความพยายาม
เป็นอย่างสูงในการพัฒนา เพราะสร้างทุกสิ่งมาจากความว่างเปล่า
พัฒนาในพื้นฐานที่ขาดแคลน และปัจจัยหลายอย่างที่มีข้อจำกัด
การฝ่าฟันต่อปัญหา ทำให้พวกเราได้รับประสบการณ์ในการพัฒนา
หลาย ๆ ครั้งเราถูกกีดกัน แต่เราก็ฝ่าฟันเรียนรู้ทำให้ทราบว่ายังมี
หลาย ๆ คนที่เคียงข้างเรา หลายคนนั้นได้ช่วยเหลือโดยไม่ต้องการ
ผลตอบแทนใด ๆ ในรูปคือการมอบพัดลมให้กับโรงเรียน บางครั้ง
ห้องเรียนจะร้อนมาก ขาดสมาธิ แขกที่มาโรงเีรียนบางครั้งร้อนแต่
ไม่มีพัดลม นั่นคือเด็กได้กล่าวมอบให้กับโรงเรียน ในวันอำลาอาลัย
ยังมีกิจกรรมหลายอย่างมาก ถ้าต้องการชมภาพ เรามีภาพที่ เฟสบุคที่
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.208414885836771.54221.100000047824446&l=252359b47c

ไม่มีความคิดเห็น: