วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ปิดเทอมนี้ทำอะไรบ้าง

ขอบคุณคุณวีณา จิวังกูร มอบหนังสือให้ห้องสมุด
ต่อเติมห้องสมุด
เลี้ยงหมู 7 ตัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ติดตั้งซุ้มพระ

ไม่มีความคิดเห็น: