วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คุณครูอมรรัตน์ ได้ย้ายแล้วครับ ขอให้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับ

อำลาอาลัยครูอมรรัตน์ ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225103924167867.64940.100000047824446&l=691506be0f

ประชุมสายชั้นอนุบาล ป.1 ป.2

ภาพชุดที่นี่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225330910811835.65014.100000047824446&l=0071fbe9f6

เริ่มงาน จิตปัญญาศึกษา

ภาพการ Bonding อีกมากมาย http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225294260815500.64997.100000047824446&l=4c506438c0

ทำเห็ดท่อนไม้

ขอบคุณมูลนิธิช่วยเหลือเด็กขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมป์ ที่สนับสนุนโครงการนี้
รูปอีกมากมายที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225326640812262.65012.100000047824446&l=8407613a0e

ติดตั้งงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว


งานที่ได้รับติดตั้งให้นักเรียนได้ชื่นชม ภาพหลายภาพที่
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.223081564370103.64240.100000047824446&l=69e9f07546

ก่อสร้างสะพาน และ ห้องครัวครู


ยินดีกับศิษย์เก่าหลายคนที่ฝ่าฟันได้เรียนในที่ดี ๆ หลายที่

ปีนี้ ศิษย์เก่าหลาย ๆ คนได้เข้าไปสู่อุดมศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มสธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลำปาง
หลายคนได้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปิด แต่ก็ไม่เอา ไปสอบเรียนเพื่อจะมาเป็นครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎก็เยอะ แต่ที่น่าชื่นใจมีคนเรียนเป็นครูเยอะมาก ทำให้ความฝันร่วม
ของคนในหมู่บ้าน ผม และการสืบสานงานต่อไปในภายภาคหน้าของโรงเรียนเริ่ม
จะเกิดเป็นรูปเป็นร่างอย่างสวยงามเพื่อรับใช้บ้านเกิดของตนเอง ผมเห็นว่าการศึกษา
ตลอดชีวิต ที่ได้เพาะบ่มให้กับผู้เรียน ไม่ใช่เนื้อหาที่ยัดเยียดเข้าไป แต่เป็นการเพาะบ่ม
ให้ต่อสู้และมีความอดทน เป็นคุณสมบัติด้านจิตพิสัย ความรู้แบบเป็นก้อนนั้นไปหา
ที่ไหนก็ได้ แต่จิตใจที่พร้อมจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค เพื่อจะข้ามขอบไปสู่แดนฝันนั้น
ผมบอกเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายเสมอว่า เรานั้นอยู่ที่แดนไกล อยู่ที่ชายขอบ ไม่มีใคร
ประเคนอะไรมาให้เรา เราจะต้องต่อสู้ และ พยายามมากกว่าคนอื่่นหลาย ๆ เท่า
แต่วันนี้เริ่มเห็นผลมากแล้ว โอกาสทางการศึกษาที่ต้องไขว่คว้าเอาเอง ต้องพยายาม
ทำอะไรได้ด้วยตนเอง เพราะค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษานั้นแพงมาก หากไม่มีทุนทรัพย์
ฝันก็คงสลายไป การกู้เงินยืมเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โอกาสแก่เด็กเหล่านี้ได้มีที่เรียน
และพร้อมที่จะรับใช้บ้านเกิด