วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขยายห้องคอมพิวเตอร์พิธีไหว้ครู 2554

ภาพชุดที่ facebook ที่นี่


กิจกรรมห้องสมุด

หนังสือชุดรักการอ่านถึงห้อง

ได้รับจากแดนใต้สุด สงขลานครินทร์ psuได้รับหนังสือจากเว็บไซท์ http://gotoknow.org/
กราบขอบพระคุณ อ.ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ได้ประธานนักเรียนคนใหม่แล้วเงินหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงกบ เป็นอาหารเด็กพักนอนทาสีโรงอาหารศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดระยองโรงเรียนนี้จัดการโรงเรียนได้ครบปัญญา 3 ฐาน
คือ ปัญญาฐานกาย ปัญญาฐานจิต และปัญญาฐานความคิด
เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบทีสุดแห่งหนึ่ง เมื่อปัจจัยนำเข้า
กระบวนการสมบูรณ์แบบ แต่ ไม่เข้ากับวิถีการสอบของ
องค์กรมหาชน ใครสมควรปรับเข้าหาใคร ก็ต้องไปหาคำตอบ
กันเอาเองนะครับ ภาพชุดนี้ใน Facebook ที่นี่