วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดระยองโรงเรียนนี้จัดการโรงเรียนได้ครบปัญญา 3 ฐาน
คือ ปัญญาฐานกาย ปัญญาฐานจิต และปัญญาฐานความคิด
เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบทีสุดแห่งหนึ่ง เมื่อปัจจัยนำเข้า
กระบวนการสมบูรณ์แบบ แต่ ไม่เข้ากับวิถีการสอบของ
องค์กรมหาชน ใครสมควรปรับเข้าหาใคร ก็ต้องไปหาคำตอบ
กันเอาเองนะครับ ภาพชุดนี้ใน Facebook ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: