วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมห้องสมุด

หนังสือชุดรักการอ่านถึงห้อง

ได้รับจากแดนใต้สุด สงขลานครินทร์ psuได้รับหนังสือจากเว็บไซท์ http://gotoknow.org/
กราบขอบพระคุณ อ.ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น: