วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดเรา

พี่บอยขาประำจำห้องสมุด

มูลนิธิเด็กตัวเล็กมอบหนังสือสวดมนต์ นิทานธรรมมะ

ไม่มีความคิดเห็น: